WEBINARIUM

Fundacja Polskiej Akademii Nauk wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapraszają pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów gmin z całej Polski do udziału w projekcie „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w specjalistycznych szkoleniach on-line (webinarium), które są oparte na nowym Podręczniku metodycznym, służącym do prawidłowego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Oferowane szkolenia dotyczą zagadnień:

 • Diagnoza strategicznaJakie dane wykorzystać do opracowania diagnozy strategicznej?
 • Monitoring SRPSJak przygotować raport monitoringowy SRPS?
 • Budżet SRPS Jak opracować budżet w SRPS?
 • Strategia krok po kroku
 • Cele SRPS Jak wyznaczać cele w SRPS?
 • Konsultacje społeczne Jak zaplanować konsultacje społeczne w ramach opracowania SRPS? 
 • Analiza SWOT w SRPS
 • Analiza ryzyk w SRPS
 • Innowacje społeczne – dobre praktyki 
 • Zgodność i spójność SRPS z dokumentami wyższej rangi – Konieczność czy zbędny formalizm?
 • Pandemia COVID-19 a SRPS
 • Ryzyka związane z realizacją założeń w czasie pandemii COVID-19
 • Podmioty ekonomii społecznej szanse i wyzwania

Terminy warsztatów internetowych organizowanych w kwietniu:

08:00 – 10:00 09:00 – 11:00 12:00 – 14:00
2021-04-08 Budżet – Jak opracować budżet w SRPS?
2021-04-09 Konsultacje społeczne Monitoring SRPS – Jak przygotować raport monitoringowy SRPS?
2021-04-12
 • Podmioty ekonomii społecznej – szanse i wyzwania
 • Konsultacje społeczne
Monitoring SRPS – Jak przygotować raport monitoringowy SRPS?
2021-04-13 Ryzyka związane z realizacją założeń w czasie pandemii COVID-19 Budżet – Jak opracować budżet w SRPS?
2021-04-14 Zgodność i spójność SRPS z dokumentami wyższej rangi – Konieczność czy zbędny formalizm? Analiza SWOT Diagnoza – Jakie dane wykorzystać do opracowania diagnozy strategicznej?
2021-04-15 Zgodność i spójność SRPS z dokumentami wyższej rangi – Konieczność czy zbędny formalizm?
2021-04-16 Zgodność i spójność SRPS z dokumentami wyższej rangi – Konieczność czy zbędny formalizm? Strategia krok po kroku Konsultacje społeczne
2021-04-19
 • Pandemia COVID-19 a SRPS
 • Innowacje społeczne
Diagnoza – Jakie dane wykorzystać do opracowania diagnozy strategicznej?
2021-04-20 Ryzyka związane z realizacją założeń w czasie pandemii COVID-19 Cele SRPS – Jak wyznaczać cele w SRPS?
2021-04-21 Monitoring SRPS – Jak przygotować raport monitoringowy SRPS? Innowacje społeczne
2021-04-22 Pandemia COVID-19 a SRPS
2021-04-23 Podmioty ekonomii społecznej – szanse i wyzwania Analiza SWOT
2021-04-26
 • Diagnoza – Jakie dane wykorzystać do opracowania diagnozy strategicznej?
 • Innowacje społeczne
Strategia krok po kroku
2021-04-27
 • Budżet – Jak opracować budżet w SRPS?
 • Strategia krok po kroku
Pandemia COVID-19 a SRPS
2021-04-28 Analiza SWOT Podmioty ekonomii społecznej – szanse i wyzwania
2021-04-29 Cele SRPS – Jak wyznaczać cele w SRPS?
2021-04-30 Ryzyka związane z realizacją założeń w czasie pandemii COVID-19 Cele SRPS – Jak wyznaczać cele w SRPS?

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na poszczególnych webinariach, zgłoszenia przyjmowane są przez  Regionalne Biura Doradcze. W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniach, prosimy o kontakt z właściwym dla Państwa województwa doradcą, pracującym w Regionalnym Biurze Doradczym – dane teleadresowe znajdą Państwo w odnośnikach znajdujących się w dolnej części strony.

Warunkiem wzięcia udziału w webinarium jest przesłanie najpóźniej w dniu szkolenia skanu uzupełnionego formularza uczestnika projektu oraz podpisanego oświadczenia uczestnika projektu. Dokumenty prosimy kierować na adres e-mail Regionalnego Biura Doradczego właściwego dla danego województwa (zgodnie z podziałem znajdującym się w dolnej części strony). Jeżeli są już Państwo uczestnikami projektu, nie ma potrzeby przesyłania kolejnego formularza.

Udział we wszystkich działaniach szkoleniowych i doradczych jest bezpłatny.

REGIONALNE biura doradcze

Lider projektu

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Spokojna 1

20-400 Lublin

telefon: 81 74 50 500