WEBINARIUM

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zaprasza pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów gmin z całej Polski do udziału w projekcie „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w specjalistycznym doradztwie on-line (webinarium), które są oparte na nowym Podręczniku metodycznym, służącym do prawidłowego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Oferowane doradztwo dotyczy zagadnień:

 • Diagnoza strategicznaJakie dane wykorzystać do opracowania diagnozy strategicznej?
 • Monitoring SRPSJak przygotować raport monitoringowy SRPS?
 • Budżet SRPS Jak opracować budżet w SRPS?
 • Strategia krok po kroku
 • Cele SRPS Jak wyznaczać cele w SRPS?
 • Konsultacje społeczne Jak zaplanować konsultacje społeczne w ramach opracowania SRPS? 
 • Analiza SWOT w SRPS
 • Analiza ryzyk w SRPS
 • Innowacje społeczne – dobre praktyki 
 • Zgodność i spójność SRPS z dokumentami wyższej rangi – Konieczność czy zbędny formalizm?
 • Pandemia COVID-19 a SRPS
 • Ryzyka związane z realizacją założeń w czasie pandemii COVID-19
 • Podmioty ekonomii społecznej szanse i wyzwania
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w opracowaniu i realizacji SRPS
 • Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznychpodstawy temat przeznaczony dla pracowników PCPR
 • Diagnoza w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych  temat przeznaczony dla pracowników PCPR

Terminy warsztatów internetowych organizowanych w październiku:

09:00 – 11:00 12:00 – 14:00
2021-10-12 Budżet – Jak opracować budżet w SRPS? Cele SRPS – Jak wyznaczać cele w SRPS?
2021-10-13 Diagnoza – Jakie dane wykorzystać do opracowania diagnozy strategicznej? Pandemia COVID-19 a SRPS
2021-10-14 Strategia krok po kroku
2021-10-19 Analiza SWOT Podmioty ekonomii społecznej – szanse i wyzwania
2021-10-21 Zgodność i spójność SRPS z dokumentami wyższej rangi – Konieczność czy zbędny formalizm? Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w opracowaniu i realizacji SRPS
2021-10-25 Monitoring SRPS – Jak przygotować raport monitoringowy SRPS?
2021-10-26 Ryzyka związane z realizacją założeń w czasie pandemii COVID-19
2021-10-27 Innowacje społeczne Konsultacje społeczne

 

Harmonogram wrześniowych webinarów dla pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie

09:00 – 11:00
2021-10-14 Diagnoza w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych
2021-10-20 Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych – podstawy

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na poszczególnych webinariach, zgłoszenia przyjmowane są przez  Makroregionalne Biura Doradcze. W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniach, prosimy o kontakt z właściwym dla Państwa województwa doradcą, pracującym w Makroregionalnym Biurze Doradczym – dane teleadresowe znajdą Państwo w odnośnikach znajdujących się w dolnej części strony głównej.

Warunkiem wzięcia udziału w webinarium jest przesłanie najpóźniej w dniu szkolenia skanu uzupełnionego formularza uczestnika projektu oraz podpisanego oświadczenia uczestnika projektu. Dokumenty prosimy kierować na adres e-mail Regionalnego Biura Doradczego właściwego dla danego województwa (zgodnie z podziałem znajdującym się w dolnej części strony). Jeżeli są już Państwo uczestnikami projektu, nie ma potrzeby przesyłania kolejnego formularza.

Udział we wszystkich działaniach szkoleniowych i doradczych jest bezpłatny.

MAKROREGIONALNE biura doradcze

województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie
województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie
województwa: lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie
województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, zachodniopomorskie

Lider projektu

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Spokojna 1

20-400 Lublin

telefon: 81 74 50 500