WEBINARIUM

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zaprasza pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów gmin z całej Polski do udziału w projekcie „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w specjalistycznym doradztwie on-line (webinarium), które są oparte na nowym Podręczniku metodycznym, służącym do prawidłowego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Oferowane doradztwo dotyczy zagadnień:

 • Strategia krok po kroku
 • Diagnoza strategiczna – metodyka opracowania diagnozy strategicznej i analizy strategicznej z uwzględnieniem głównych wniosków.
 • Lokalna a regionalna i krajowa polityka społeczna – zgodność celów
 • Analiza SWOT
 • Rola podmiotów ekonomii społecznej oraz pozostałych instytucji w przygotowaniu i realizacji SRPS
 • Plan strategiczny – formułowanie części planistycznej SRPS z zachowaniem powiązań przyczynowo – skutkowych z opracowaną diagnozą i analizą strategiczną – określanie założeń, wizji, misji, celów oraz planu działań
 • Budżet SRPS – Jak opracować budżet w SRPS? Wykorzystanie rekomendowanego arkusza kalkulacyjnego do opracowania budżetu SRPS
 • Znaczenie kontroli zarządczej i analizy ryzyka w planowaniu strategicznym
 • Implementacja strategii – monitoring, znaczenie analizy wskaźnikowej i ewaluacji na etapie opracowania oraz wdrażania strategii
 • Etapy i procedura opracowania strategii z uwzględnieniem procesu uspołecznienia
 • Aktualizacja SRPS – przesłanki do aktualizacji SRPS. Etapy i procedura aktualizacji strategii z uwzględnieniem procesu uspołecznienia
 • Innowacje społeczne – dobre praktyki

Terminy warsztatów internetowych organizowanych w listopadzie, przeznaczonych dla pracowników OPS, PCPR oraz urzędów gmin/miast:

08:00 – 09:00 09:00 – 11:00 11:00 – 13:00
17.11.2022 Strategia krok po kroku
18.11.2022 Diagnoza strategiczna – metodyka opracowania diagnozy strategicznej i analizy strategicznej z uwzględnieniem głównych wniosków.
22.11.2022 Lokalna a regionalna i krajowa polityka społeczna – zgodność celów Plan strategiczny – formułowanie części planistycznej SRPS z zachowaniem powiązań przyczynowo – skutkowych z opracowaną diagnozą i analizą strategiczną – określanie założeń, wizji, misji, celów oraz planu działań
23.11.2022 Analiza SWOT Implementacja strategii – monitoring, znaczenie analizy wskaźnikowej i ewaluacji na etapie opracowania oraz wdrażania strategii
24.11.2022 Budżet SRPS – Jak opracować budżet w SRPS? Wykorzystanie rekomendowanego arkusza kalkulacyjnego do  opracowania budżetu SRPS Etapy i procedura opracowania strategii z uwzględnieniem procesu uspołecznienia
25.11.2022 Znaczenie kontroli zarządczej i analizy ryzyka w planowaniu strategicznym
29.11.2022 Rola podmiotów ekonomii społecznej oraz pozostałych instytucji w przygotowaniu i realizacji SRPS Aktualizacja SRPS – przesłanki do aktualizacji SRPS. Etapy i procedura aktualizacji strategii z uwzględnieniem procesu uspołecznienia
30.11.2022 Innowacje społeczne – dobre praktyki

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na poszczególnych webinariach, zgłoszenia przyjmowane są przez  Makroregionalne Biura Doradcze. W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniach, prosimy o kontakt z właściwym dla Państwa województwa doradcą, pracującym w Makroregionalnym Biurze Doradczym – dane teleadresowe znajdą Państwo w odnośnikach znajdujących się w dolnej części strony głównej.

Warunkiem wzięcia udziału w webinarium jest przesłanie najpóźniej w dniu szkolenia skanu uzupełnionego formularza uczestnika projektu oraz podpisanego oświadczenia uczestnika projektu. Dokumenty prosimy kierować na adres e-mail Regionalnego Biura Doradczego właściwego dla danego województwa (zgodnie z podziałem znajdującym się w dolnej części strony). Jeżeli są już Państwo uczestnikami projektu, nie ma potrzeby przesyłania kolejnego formularza.

Udział we wszystkich działaniach szkoleniowych i doradczych jest bezpłatny.

MAKROREGIONALNE biura doradcze

województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie
województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie
województwa: lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie
województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, zachodniopomorskie

Lider projektu

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Spokojna 1

20-400 Lublin

telefon: 81 74 50 500