WEBINARIUM

Fundacja Polskiej Akademii Nauk wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapraszają pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów gmin z całej Polski do udziału w projekcie „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w specjalistycznych szkoleniach on-line (webinarium), które są oparte na nowym Podręczniku metodycznym, służącym do prawidłowego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Oferowane szkolenia dotyczą zagadnień:

 • Diagnoza strategicznaJakie dane wykorzystać do opracowania diagnozy strategicznej?
 • Monitoring SRPSJak przygotować raport monitoringowy SRPS?
 • Budżet SRPS Jak opracować budżet w SRPS?
 • Strategia krok po kroku
 • Cele SRPS Jak wyznaczać cele w SRPS?
 • Konsultacje społeczne Jak zaplanować konsultacje społeczne w ramach opracowania SRPS? 
 • Analiza SWOT w SRPS
 • Analiza ryzyk w SRPS
 • Innowacje społeczne – dobre praktyki 
 • Zgodność i spójność SRPS z dokumentami wyższej rangi – Konieczność czy zbędny formalizm?

Terminy warsztatów internetowych organizowanych w styczniu:

8:00-10:00 09:00 – 11:00 10:30 – 12:30 12:00 – 14:00 13:00-15:00 13:30-15:30
11.01 Zgodność i spójność SRPS z dokumentami wyższej rangi Monitoring SRPS – Jak przygotować raport monitoringowy SRPS? Zgodność i spójność SRPS z dokumentami wyższej rangi Zgodność i spójność SRPS z dokumentami wyższej rangi
12.01 Diagnoza – Jakie dane wykorzystać do opracowania diagnozy strategicznej?
13.01 Zgodność i spójność SRPS z dokumentami wyższej rangi Monitoring SRPS – Jak przygotować raport monitoringowy SRPS? Budżet – Jak opracować budżet w SRPS?
14.01 Diagnoza – Jakie dane wykorzystać do opracowania diagnozy strategicznej?
15.01 Zgodność i spójność SRPS z dokumentami wyższej rangi Budżet – Jak opracować budżet w SRPS? Monitoring SRPS – Jak przygotować raport monitoringowy SRPS? Zgodność i spójność SRPS z dokumentami wyższej rangi
18.01
 • Diagnoza – Jakie dane wykorzystać do opracowania diagnozy strategicznej?
 • Konsultacje społeczne
 • Budżet – Jak opracować budżet w SRPS?
 • Konsultacje społeczne
 • Strategia krok po kroku
19.01 Strategia krok po kroku
20.01
 • Konsultacje społeczne
 • Analiza ryzyka
 • Strategia krok po kroku
 • Konsultacje społeczne
 • Analiza ryzyka
 • Strategia krok po kroku
22.01
 • Innowacje społeczne
 • Analiza ryzyka
 • Analiza SWOT
 • Innowacje społeczne
 • Analiza ryzyka
 • Analiza SWOT
25.01
 • Analiza SWOT
 • Jak wyznaczać cele w SRPS?
 • Konsultacje społeczne
 • Analiza SWOT
 • Jak wyznaczać cele w SRPS?
 • Konsultacje społeczne
27.01
 • Innowacje społeczne
 • Jak wyznaczać cele w SRPS?
 • Innowacje społeczne
 • Jak wyznaczać cele w SRPS?
28.01
 • Analiza ryzyka
 • Analiza SWOT
 • Analiza ryzyka
 • Analiza SWOT
29.01
 • Strategia krok po kroku
 • Innowacje społeczne
 • Jak wyznaczać cele w SRPS?
 • Strategia krok po kroku
 • Innowacje społeczne
 • Jak wyznaczać cele w SRPS?

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na poszczególnych webinariach, zgłoszenia przyjmowane są przez  Regionalne Biura Doradcze. W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniach, prosimy o kontakt z właściwym dla Państwa województwa doradcą, pracującym w Regionalnym Biurze Doradczym – dane teleadresowe znajdą Państwo w odnośnikach znajdujących się w dolnej części strony.

Warunkiem wzięcia udziału w webinarium jest przesłanie najpóźniej w dniu szkolenia skanu uzupełnionego formularza uczestnika projektu oraz podpisanego oświadczenia uczestnika projektu. Dokumenty prosimy kierować na adres e-mail Regionalnego Biura Doradczego właściwego dla danego województwa (zgodnie z podziałem znajdującym się w dolnej części strony). Jeżeli są już Państwo uczestnikami projektu, nie ma potrzeby przesyłania kolejnego formularza.

Udział we wszystkich działaniach szkoleniowych i doradczych jest bezpłatny.

REGIONALNE biura doradcze

biuro projektu

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Plac Litewski 2

Pałac Czartoryskich

20-080 Lublin

telefon: 81 74 50 500