DZIAŁANIA

Fundacja Polskiej Akademii Nauk wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapraszają pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów gmin z całej Polski do udziału w projekcie „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Udział we wszystkich działaniach szkoleniowych i doradczych jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie oświadczenia uczestnika projektu i przesłanie ww. dokumentów na adres Makroregionalnego Biura Doradczego właściwego dla danego województwa (zgodnie z niniejszym podziałem):

MAKROREGIONALNE biura doradcze

województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie
województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie
województwa: lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie
województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, zachodniopomorskie

Lider projektu

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Spokojna 1

20-400 Lublin

telefon: 81 74 50 500