Program Operacyjny

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT STRATEGOR

Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego

GMIN

2477

PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH

4956

CEL główny

Celem głównym projektu STRATEGOR jest dostosowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie planowania oraz zarządzania strategicznego w obszarze lokalnej polityki społecznej przez samorządy gminne w Polsce. Podręcznik metodyczny, opracowany przez zespół ekspertów Fundacji Polskiej Akademii Nauk, prezentuje metody i techniki służące aktualizacji bieżących i opracowaniu kolejnych dokumentów strategicznych o nowym standardzie.

Więcej informacji o projekcie

AKTUALNOŚCI

Blog

 • Webinaria w listopadzie
  Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym specjalistycznym doradztwie on-line (webinariach), które jest oparte na Podręczniku metodycznym, służącym do prawidłowego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). W […]
 • Przedłużenie projektu STRATEGOR
  W związku z przedłużeniem projektu STRATEGOR, udzielane dla Państwa bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze będzie trwało do 31 marca 2023 roku. W tym czasie nasi eksperci będą świadczyli usługi: doradztwo bieżące, […]
 • Webinaria w październiku
  Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym specjalistycznym doradztwie on-line (webinariach), które jest oparte na Podręczniku metodycznym, służącym do prawidłowego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). W […]
 • Webinaria we wrześniu
  Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym specjalistycznym doradztwie on-line (webinariach), które jest oparte na Podręczniku metodycznym, służącym do prawidłowego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). We […]

MAKROREGIONALNE biura doradcze

KONTAKT z nami

Lider projektu

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Spokojna 1

20-400 Lublin

telefon: 81 74 50 500

  STRATEGOR
  POWR.02.05.00-00-0217/18