Regionalne

BIURO DORADCZE

AKTUALNOŚCI
KONTAKT

GMIN

113

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH

WOJEWÓDZTWA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Program Operacyjny

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT

STRATEGOR

Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego

AKTUALNOŚCIz regionu

KONTAKT do biura

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

ul. Stoisława 2

70-200 SZCZECIN

503-431-485

REGIONALNE biuro doradcze

zachpomorskie@fundacja-pan.lublin.pl

Do 10.04.2020 biuro pracuje w trybie zdalnym.Kontakt wyłącznie mailowy lub telefoniczny.