Regionalne

Biuro doradcze

WOJEWÓDZTWA

WIELKOPOLSKIEGO

GMIN

226

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH

Program Operacyjny

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT

STRATEGOR

Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego

Aktualności z regionu

 

Szanowni Państwo,

W związku z zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia o wprowadzeniu stanu epidemii w kraju podjęliśmy decyzję możliwości wizyt w Regionalnych Biurach Doradczych wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie drogą mailową lub telefoniczną.

KONTAKT z biurem

REGIONALNE biuro doradcze

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

ul. Ziębicka 35

60-166 POZNAŃ

email: [email protected]

telefon: 503-431-022