Regionalne

BIURO DORADCZE

AKTUALNOŚCI
KONTAKT

GMIN

116

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH

WOJEWÓDZTWA

WARMIŃSKO

-MAZURSKIEGO

Program Operacyjny

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT

STRATEGOR

Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego

AKTUALNOŚCIz regionu

KONTAKT do biura

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ul. Związku Jaszczurczego 17,

82-300 ELBLĄG

503-431-169

REGIONALNE biuro doradcze

war-maz@fundacja-pan.lublin.pl

Do 10.04.2020 biuro pracuje w trybie zdalnym.

Kontakt wyłącznie mailowy lub telefoniczny.