Regionalne

BIURO DORADCZE

AKTUALNOŚCI
KONTAKT

GMIN

167

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH

WOJEWÓDZTWA

ŚLĄSKIEGO

Program Operacyjny

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT

STRATEGOR

Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego

AKTUALNOŚCIz regionu

KONTAKT do biura

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

ul. Modrzejowska 12,

41-200 SOSNOWIEC

503-431-367

REGIONALNE biuro doradcze

slaskie@fundacja-pan.lublin.pl

Do 10.04.2020 biuro pracuje w trybie zdalnym.

Kontakt wyłącznie mailowy lub telefoniczny.