Regionalne

BIURO DORADCZE

AKTUALNOŚCI
KONTAKT

GMIN

118

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH

WOJEWÓDZTWA

PODLASKIEGO

Program Operacyjny

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT

STRATEGOR

Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego

AKTUALNOŚCIz regionu

KONTAKT do biura

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

ul. Kombatantów 7, lok. 3

15-110 BIAŁYSTOK

503-431-203

REGIONALNE biuro doradcze

podlaskie@fundacja-pan.lublin.pl

Do 10.04.2020 biuro pracuje w trybie zdalnym.

Kontakt wyłącznie mailowy lub telefoniczny.