Regionalne

BIURO DORADCZE

AKTUALNOŚCI
KONTAKT

GMIN

314

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH

WOJEWÓDZTWA

MAZOWIECKIEGO

Program Operacyjny

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT

STRATEGOR

Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego

AKTUALNOŚCIz regionu

KONTAKT do biura

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ul. Kopernika 30, p. 15

00-336 WARSZAWA

503-431-358

REGIONALNE biuro doradcze

mazowieckie@fundacja-pan.lublin.pl

Do 10.04.2020 biuro pracuje w trybie zdalnym.

Kontakt wyłącznie mailowy lub telefoniczny.