Regionalne

BIURO DORADCZE

AKTUALNOŚCI
KONTAKT

GMIN

82

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH

WOJEWÓDZTWA

LUBUSKIEGO

Program Operacyjny

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT

STRATEGOR

Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego

AKTUALNOŚCIz regionu

KONTAKT do biura

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

ul. Kombatantów 34,

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

503-431-487

REGIONALNE biuro doradcze

lubuskie@fundacja-pan.lublin.pl

Do 10.04.2020 biuro pracuje w trybie zdalnym.

Kontakt wyłącznie mailowy lub telefoniczny.