Regionalne

BIURO DORADCZE

AKTUALNOŚCI
KONTAKT

GMIN

144

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH

WOJEWÓDZTWA

KUJAWSKO

-POMORSKIEGO

Program Operacyjny

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT

STRATEGOR

Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego

AKTUALNOŚCIz regionu

KONTAKT do biura

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

ul. Stanisława Moniuszki 15/21,

87-100 Toruń

503-431-359

REGIONALNE biuro doradcze

kuj-pom@fundacja-pan.lublin.pl

Do 10.04.2020 biuro pracuje w trybie zdalnym.

Kontakt wyłącznie mailowy lub telefoniczny.