Regionalne

BIURO DORADCZE

AKTUALNOŚCI
KONTAKT

GMIN

169

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH

WOJEWÓDZTWA

DOLNOŚLĄSKIEGO

Program Operacyjny

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT

STRATEGOR

Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego

AKTUALNOŚCIz regionu

KONTAKT do biura

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ul. Nowowiejska 3,

III piętro, p. 97

58-500 Jelenia Góra


REGIONALNE biuro doradcze

jeleniagora@fundacja-pan.lublin.pl

503-431-016

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61,

lok. 406 Budynek Instytutu Elektorotechniki

50-369 Wrocław

dolnoslaskie@fundacja-pan.lublin.pl

REGIONALNE biuro doradcze

605-077-000

Do 10.04.2020 biuro pracuje w trybie zdalnym.

Kontakt wyłącznie mailowy lub telefoniczny.