12 stycznia, 2021

Nowe tematy warsztatów internetowych

Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnych specjalistycznych szkoleniach on-line (webinariach), które są oparte na nowym Podręczniku metodycznym, służącym do prawidłowego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Obecnie […]
16 listopada, 2020

Webinaria

W ramach udzielanego bezpłatnego doradztwa dla uczestników projektu, uruchomiliśmy nową formę wsparcia – webinaria, czyli warsztaty internetowe, do udziału w których serdecznie Państwa zapraszamy. Tematami bieżących spotkań […]